;

KANCELARIA NOTARIALNAfilar
SYLWIA MIŁKOWSKA
NOTARIUSZ

ul. Nowe Ogrody 37B/4
80-803 Gdańsk
Centrum
NIP 604-012-84-36
adres e-mail: notariusz@milkowska.gda.pl
nr telefonu: 58 500 82 46
nr komórkowy: 571 343 866
nr rachunku bankowego: 26 1160 2202 0000 0002 7285 8135

Wszelkie informacje, dotyczące czynności notarialnych (w tym o wymaganych dokumentach i kosztach czynności) możecie Państwo uzyskać nieodpłatnie, umawiając spotkanie informacyjne, telefonicznie lub drogą mailową.

Dokumenty niezbędne do dokonania czynności notarialnej wraz z danymi stron oraz podstawowymi informacjami, dotyczącymi samej czynności, powinny być dostarczone do Kancelarii przed ustalonym z notariuszem terminem dokonania czynności notarialnej. Przekazanie tych dokumentów i danych umożliwi przygotowanie czynności (projektu aktu notarialnego, projektu aktu poświadczenia dziedziczenia, itp.) oraz usprawni przeprowadzenie samej czynności notarialnej w dniu podpisania aktu notarialnego.