Kancelaria Notarialna
Sylwia Miłkowska

Notariusz Gdańsk

Notariusz Sylwia Miłkowska prowadzi kancelarię notarialną w Gdańsku od 2015 roku.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz Sylwia Miłkowska,jako osoba zaufania publicznego, czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.

Rzetelność, staranność i posiadany zasób wiedzy notariusza gwarantują Państwu najwyższą jakość obsługi w zakresie dokonywanych czynności notarialnych. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Wszelkie informacje dotyczące czynności notarialnych (w tym o wymaganych dokumentach i kosztach czynności) możecie Państwo uzyskać nieodpłatnie, umawiając spotkanie informacyjne, telefonicznie lub drogą mailową.

W kancelarii zapewniamy dostęp do Internetu oraz możliwość podłączania do sieci bezprzewodowej (Wi-Fi).

Czynności notarialne

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. sporządza akty notarialne;
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 3. podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
 4. podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;
 5. sporządza poświadczenia;
 6. spisuje protokoły;
 7. sporządza protesty weksli i czeków;
 8. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 9. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 10. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 11. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Dokumenty niezbędne do dokonania czynności notarialnej wraz z danymi stron oraz podstawowymi informacjami, dotyczącymi samej czynności, powinny być dostarczone do Kancelarii przed ustalonym z notariuszem terminem dokonania czynności notarialnej.

Opłaty

Taksę notarialną wraz podatkiem VAT należy uiścić niezwłocznie po zakończeniu czynności notarialnej gotówką lub kartą płatniczą. Istnieje możliwość płatności przelewem przed dokonaniem czynności notarialnej (środki muszą być zaksięgowane na koncie kancelarii przed podpisaniem aktu notarialnego).

Opłaty sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn należy uiścić gotówką, niezwłocznie po zakończeniu czynności notarialnej lub przelewem przed dokonaniem czynności notarialnej (środki muszą być zaksięgowane na koncie kancelarii przed podpisaniem aktu notarialnego). Nie ma możliwości uiszczenia tych opłat kartą.

Rachunek bankowy kancelarii nr: 20 1050 1764 1000 0092 7038 8441 prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. .

Lokalizacja

Kancelaria znajduje się w samym centrum Gdańska (dzielnica Śródmieście), przy ulicy Nowe Ogrody 37b/4.

WEJŚCIE DO BUDYNKU, w którym mieści się kancelaria znajduje się od strony parku (położonego naprzeciwko szpitala wojewódzkiego, u zbiegu ulic Nowe Ogrody i Powstańców Warszawskich).

PARKING:

 • nieodpłatnie – bezpośrednio przy ul. Strzeleckiej lub ul. Nowe Ogrody oraz za Szpitalem Wojewódzkim (Copernicus), przy ul. Pohulanka.
 • odpłatnie - parking przy biurowcu HAXO lub parking za szpitalem wojewódzkim, znajdujący się przy kościele pw. Chrystusa Króla i ul. Pohulanka.

lokalizacja

Jak dojechać

Skontaktuj się z nami!


Dane kontaktowe:

Kancelaria Notarialna Sylwia Miłkowska Notariusz

ul. Nowe Ogrody 37B/4
80-803 Gdańsk - Śródmieście (centrum)
NIP 604-012-84-36
notariusz@milkowska.gda.pl
58 500 82 46
571 343 866
nr rachunku bankowego: 20 1050 1764 1000 0092 7038 8441, prowadzony przez ING Bank Śląski S.A.


Kancelaria czynna:

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, CZWARTEK: 9:00 – 16:00

ŚRODA: 9:00 - 18:00

PIĄTEK: 8:30 – 15:00

Po wcześniejszym uzgodnieniu z notariuszem, istnieje również możliwość dokonania czynności notarialnej w innym terminie.